Kuluttajan oikeudet, kun ostetaan virheellistä elektroniikkaa

Viestiketju alueella 'Yleinen rautakeskustelu' , aloittaja hsalonen, 14.09.2018.

 1. hsalonen

  hsalonen

  Viestejä:
  6 960
  Rekisteröitynyt:
  17.10.2016
  Jatkuu toisesta ketjusta ihan kohta täällä, ettei sotke Apple-ketjua.

  Tätä viestiä editoidaan..

  --

  Tavaran vika tai puute

  Esimerkkitapaus:
  1. Kuluttaja oli ostanut virheellisen tabletin
  2. Kuluttaja oli palauttanut tabletin myyjäliikkeeseen. Myyjäliike ilmoitti, että ei saa hyllystä uutta tilalle ja he lähettävät hänelle jonkun tabletin tilalle, kunhan laite ensin käy huollossa ja vika todetaan.
  3. Kuluttaja oli huolissaan, että saa käytetyn/tehdaskorjatun tabletin tilalle. Kuluttaja olisi halunnut uuden tabletin tai kaupan purkamisen ja hinnat palauttamisen 100%.
  4. Loppupeleissä kuluttaja näytti saaneen uuden tabletin valmistajalta.

  Kohta #4 ei ole se, missä tässä keskustellaan. Väittely oli siitä, onko kuluttajalla oikeus kaupan purkuun tai uuden tabletin saamiseen suoraan hyllystä ilman odotteluja.
   
  Viimeksi muokattu: 14.09.2018
 2. Ponsu

  Ponsu

  Viestejä:
  1 119
  Rekisteröitynyt:
  29.10.2016
  Noniin, nyt irtosi hetki aikaa tälle. Tämä sun esimerkkitapaus on sikäli vähän "outo" tuolta "jonkun tabletin tilalle" osin. Oletan, että tarkoitat kuitenkin samanlaista tablettia kuin se, joka ostettu.

  Otetaan siis avuksi Kauppalaki. Kauppalaki Luku 6, 34§ kertoo vastaavaa: Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata ilman, että myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Myyjä saa virheen korjaamisen sijasta 36 §:n mukaisesti uusia toimituksen.

  Ostajalla on oikeus vaatia uutta toimitusta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Ostajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos on olemassa 23 §:ssä tarkoitettu este tai epäsuhde. Ostajalla ei myöskään ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos kaupan kohteena on tavara, joka oli olemassa kaupantekohetkellä ja jota, ottaen huomioon tavaran ominaisuudet sekä sen mitä sopijapuolten on oletettava edellyttäneen, ei voida korvata muulla tavaralla.

  Jos myyjä ei täytä velvollisuuttaan korjata virhe, ostajalla on oikeus saada korvaus virheen korjaamisen edellyttämistä kohtuullisista kustannuksista.

  Laitetaan tähän myös tuo 23§:
  Ostajalla on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia sen täyttämistä. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, että myyjä täyttää sopimuksen.

  Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.

  Pilkotaanpa tätä vähän. Eli ostajalla oikeus vaatia virheen korjaamista. Ostajalla on oikeus vaatia uutta toimitusta, jos sopimusrikkomuksella on olennainen merkitys. (tätä harvemmin on kuluttajalla, sillä tässä haetaan nyt käytännössä taloudellisia tappioita ja tämä pitäisi myös olettaa myyjän tietävän) Ja vaikka tällä olisikin olennainen merkitys ja myyjä sen tietäisi, vapauttaisi tuo 23§ siitä, sillä tuo sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia (uusi tuote hyllystä omaan piikkiin, mikäli tuo ei palauttamasi ei olekaan viallinen)
  Ja kun tämä este lakkaa kohtuullisessa ajassa, on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä.

  Eli kun se laite lähetetään huoltoon ja saadaan tieto, että tosiaan tämä on hajalla ja korjasimme sen, niin kaikki tämä on kohtuullisen ajan sisällä.

  Sitten 25§
  Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

  Jos ostaja on asettanut myyjälle määrätyn lisäajan tavaran luovutusta varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, ostaja saa niin ikään purkaa kaupan, jollei tavaraa luovuteta lisäajan kuluessa.

  Asetetun lisäajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä ilmoittaa, ettei hän tule täyttämään sopimusta tämän ajan kuluessa.

  Otetaan vähän tuosta vahingonkorvauksesta vielä 27§: Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

  Myyjä ei voi olettaa, että laite on DOA, eikä se riipu myyjästä mitenkään.
   
 3. Valtzu

  Valtzu

  Viestejä:
  211
  Rekisteröitynyt:
  22.12.2016
  @Ponsu En ole varma, mutta sen perusteella mitä luin tuolta Apple-ketjusta, olen siinä käsityksessä, että tässä on käyty kauppaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Tällöin ei sovelleta ensimmäisenä kauppalakia, vaan kuluttajansuojalakia. Kauppalakia täydennetään elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä kaupoissa niiltä osin, mistä kuluttajansuojalaissa ei ole erikseen säännelty.

  Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista, joka tarkoittaa sitä, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ja siten, että ostajalle ei aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai on sellainen este, jota hän ei voi voittaa. Tällöin tulee ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se oli sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa tavalla, joka ei aiheuta ostajalle huomattavaa haittaa. (KSL 5:18 §.)

  Eli kauppalaista poiketen, kuluttajalla on oikeus vaatia virheettömän tavaran toimittamista. Vaikka ostajalla onkin oikeus vaatia virheetöntä tuotetta virheellisen tilalle, ei tätä oikeutta voida kaikissa tapauksissa pitää kohtuullisena. Kohtuullisuutta arvioitaessa pitää ottaa huomioon tavaran arvo ja sen ainutlaatuisuus. (Lähde: HE 360/1992 vp s.62) Tabletti tuskin on kovin arvokas (<1000 eur) ja se ei ole ainutlaatuinen (se on massatuotantoa), joten en näe estettä uuden toimittamiselle. Uuden toimittaminen ei tässä tapauksessa ole käynyt päinsä, koska myyjällä ei ole vastaavaa tuotetta hyllyssä ja heti saatavissa. Uuden laitteen voisi saada kuitenkin toimittajalta täysin kohtuullisessa ajassa, joten tämäkään ei äkkiseltään kuulosta kovinkaan hyvältä perusteelta olla antamatta uutta tilalle.

  Lopuksi huomautan, että kuluttajalla on kulutustavaroiden kaupasta ja takuista annetun EU-direktiivin 1999/44/EY mukaan oikeus päättää, saatetaanko virheellinen tavara sopimuksen mukaiseksi (ehjäksi) korjaamalla tai uudella tavaralla. Em. direktiivin kohtien 10 ja 12 mukaan:

  "jos tavara on virheellinen, kuluttajalla olisi oltava oikeus saada tavara saatetuksi sopimuksenmukaiseksi vastikkeetta joko valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla tai, jos tällaista oikaisua ei suoriteta, saada hinnanalennusta tai purkaa kauppa"

  "kun tavara on virheellinen, myyjä voi aina tarjota kuluttajalle sovintoon pääsemiseksi jotain käytettävissä olevaa oikaisutapaa; kuluttaja päättää kyseisen ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä"

  Eli kuten direktiivistä on selkeästi luettavissa, saa ostaja päättää. Myyjällä on oikeus EHDOTTAA korjaamista, mutta ostaja saa kieltäytyä tästä. Tästä direktiivistä johtuen kuluttajansuojalakia on Suomessakin muutettu vastaamaan tätä käytäntöä.

  Edit: Vielä huomautan, että kaupan PURKU on eri asia kuin virheen oikaisu. Purku tulee kysymykseen vasta silloin, kun virheen oikaisu ei ole mahdollista tai se ei ole onnistunut. Tätä ei pidä sekoittaa keskenään.

  Edit2: Tuo vahingonkorvaus- ja sopimusrikkomuspykälien esittämisellä tässä yhteydessä ei ole mitään merkitystä, koska todennäköisesti ostajalle ei ole aiheutunut vahinkoa viallisesta viihde-elektroniikkalaitteesta, joka on mitä todennäköisemmin tarkoitettu kulutuskäyttöön.
   
  Viimeksi muokattu: 14.09.2018
  hsalonen, Ponsu, puik ja 1 muu käyttäjä tykkää tästä.
 4. Ponsu

  Ponsu

  Viestejä:
  1 119
  Rekisteröitynyt:
  29.10.2016
  @Valtzu Olet oikeassa, kuluttajansuojalakia sovelletaan. Tuo EU:n direktiivi olikin uutta asiaa.

  Ja alkuperäinen juttu lähti minun osaltani nimenomaan siitä, kun aloittaja sanoi, että ostajalla on oikeus suoraan purkaa kauppa
   
 5. Valtzu

  Valtzu

  Viestejä:
  211
  Rekisteröitynyt:
  22.12.2016
  En kyllä ymmärrä miks sä edes rupesit kauppalakia siteeraamaan koko jutussa, kun ei sillä tässä ole mitään merkitystä. Ja lisäks virheen oikaisun näkökulmasta sä tossa kuitenkin kirjoitit etkä niinkään kaupan purkamisen.

  Sanon vielä jonkun sanan tuosta tehdaskorjatun laitteen saamisesta, josta toisessa ketjussa oli puhetta. Mun mielestä ei voi lain tarkoitusta pohdittaessa olla hyväksyttävää, että asiakkaalle luovutettaisiin uutena ostetun, mutta viallisen, tuotteen tilalle käytetty tehdaskorjattu versio. Vaikka lain sanamuodossa puhutaankin vain virheettömän eikä uuden tavaran saamisesta, ei silti ole mielestäni kohtuullista, että kuluttaja saisi jo aiemmin käytössä olleen laitteen. Ostohetkellä ostaja on ostanut nimenoman uuden laitteen ja tällainen hänen täytyy sopimuksen mukaan saada tietenkin myös silloin, kun uutena ostettu tuote on ollut viallinen.
   
 6. Ponsu

  Ponsu

  Viestejä:
  1 119
  Rekisteröitynyt:
  29.10.2016
  Rehellisesti, en tiedä minäkään miksi tuosta kauppalaista nuo otin. :D Kuluttajansuojalakia elinkeinoharjoittaja - kuluttaja.

  Toiseen aiheeseen: Se onkin vähän tuossa harmaalla alueella tuon suhteen. Toisaalta se virhe voidaan myös korjata niin, että saisit ostamasi tuotteen, joka on korjattu sen DOA:n osalta. Silloinhan se menee juuri oikein. Käytetty laite on siinä vaiheessa kun paketti avataan.

  Niinhän sitä ajattelisi, että uuden saa tilalle, mutta on erittäin vaikea todentaa, onko laite täysin uusi, vai vaan akku, näyttö, kuoret ja piirilevy vaihdettu. Lisäksi tästä vaadittaisiin ennakkopäätös, jonka perusteella tulisi sitten selkeys siihen, että pitääkö antaa suoraan hyllystä uusi laite. (onko tällainen olemassa?)
   
 7. tombe0

  tombe0 Premium-jäsen

  Viestejä:
  282
  Rekisteröitynyt:
  17.10.2016
  JOS laite korjataan, pitää siitä toimittaa ostajalle dokumentti josta käy ilmi mitä korjaustoimia on tehty. Eli kyllä se käy täysin selväksi tuliko takaisin vain korjattu laite, vai uusi (tämä voi myös olla asiakaspalautuksena tullut kappale) laite.
   
 8. puik

  puik

  Viestejä:
  475
  Rekisteröitynyt:
  12.12.2016
  Tässä yhdessä tapauksessa mcare vaihtoi laitteen toiseen, selitteenä "Laite on vaihdettu korvaavaan laitteeseen" mistä mielestäni ei selviä onko laite tehdaskorjattu vai uusi. Tehdaskorjatun saamista aloin miettiä, kun myyjä sanoi että huollosta voi sellaisen saada.

  Edit: Takuu tietysti jatkuu alkuperäisen mukaan.
   
 9. Ponsu

  Ponsu

  Viestejä:
  1 119
  Rekisteröitynyt:
  29.10.2016
  Takuu kyllä alkaa sille uudelle laitteelle uudestaan. Näin siis oikeasti pitää mennä.
   
 10. Pertti Kosunen

  Pertti Kosunen Basic Input/Output System

  Viestejä:
  3 114
  Rekisteröitynyt:
  19.10.2016
  Missä noin sanotaan?
   
 11. Griffin

  Griffin

  Viestejä:
  3 294
  Rekisteröitynyt:
  16.10.2016
  YLEENSÄ takuu ei ala alusta, vaikka tilalle tulisi uusi, vaan jatkuu vanhan mukaan TAI jos on ihan finito, niin muutamia kuukausia. Jos haluaa takuun alusta, niin pitää onnistua saamaan rahat takaisin ja sitten ostaa uuden laitteen.

  Tietysti takuulla ei juurikaan ole merkitystä, virhevastuulla on, tosin sen kanssa ei yleensä kannata alkaa penäämään myyjäliikkeen, vaan valmistajalle RMA hakemus, tuotevastuun perusteella.
   
 12. Valtzu

  Valtzu

  Viestejä:
  211
  Rekisteröitynyt:
  22.12.2016
  Takuuhan on valmistajan myöntämä vapaaehtoinen lisä virhevastuun ohelle. Kuluttajansuojalaissa takuusta ei säännellä muistaakseni muuten kuin että sen pitää olla lain mukaista virhevastuuta laajempi ja että sillä ei voida sitä rajoittaa. Muuten valmistaja voi itse rajata takuun koskemaan tiettyä aikaa tai tiettyä osaa tavarasta. En ole itsekään kyllä koskaan kuullut, että huollossa käyneelle laitteelle annettaisiin täysimittainen uusi takuu. Olisihan se jo bisnesnäkökulmastakin tyhmää ottaen huomioon, että takuun antaminen on vapaaehtoista.
   
 13. Ponsu

  Ponsu

  Viestejä:
  1 119
  Rekisteröitynyt:
  29.10.2016
  Hitto, oma kokemus oli tällainen. 3 eri laitetta, puhelin, näppäimistö ja nappikuulokkeet. Kaikissa saanut täyden takuun. Ilmeisesti ollut good williä, sillä tuota ei tosiaan lain mukaan tarvitse antaa.

  Virhevastuun kautta tuo voisi hoitua, ainakin mikäli on oikeasti uusi laite annettu tilalle. Takuu voisi toimia myös valmistajalle suoraan. Ainakin Applella on jokaisen puhelimen sarjanumerosta selvitettävissä ikä ja uuden puhelimen kohdalla sekin näyttäisi kai sitä takuuvaihdon aikaa siihen laitteen iäksi.

  Eikö vaihtolaitteella ole takuuta?