wifi

 1. denel
 2. foba
 3. Riksy
 4. henksel
 5. outofmemory
 6. Tuxi
 7. MrSirManSir
 8. Pilgri
 9. smoltron
 10. kolmastoista
 11. tohtori-no
 12. Qwerty
 13. Jsefin
 14. Maaick
 15. jussidin
 16. MikkoÄl
 17. segggou
 18. FlyingAntero
 19. foba
 20. Abe